Bergsimpa - Ludwig Essén

art:Bergsimpa (Cottus poecilopus)
vikt:
längd:
fångstplats:Hyndarp
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2022-09-10
uppdaterad:2022-09-11 06:33:22