Björkna - Emma Maripuu

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:420
längd:
fångstplats:Hossmoån
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:
uppdaterad:2022-08-15 09:20:22