Pirål - Adam Pihlquist

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2022-08-09
uppdaterad: