Skärsnultra - Adam Pihlquist

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Lerkil
metod:Bottemete
bete:Räka
fångstdatum:2022-06-30
uppdaterad: