foto: Mats Lagerkvist

Blågylta - Mats Lagerkvist

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:370
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: