foto: Mats Lagerkvist

Glyskolja - Mats Lagerkvist

art:Glyskolja (Trisopterus minutus)
vikt:
längd:
fångstplats:Gullmarn
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:
uppdaterad: