foto: Hans Lindqwist

Grässnultra - Albin Lindqwist

art:Grässnultra (Centrolabrus exoletus)
vikt:
längd:15
fångstplats:Gullmaren
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2022-07-15
uppdaterad:2022-07-20 20:36:41