Småspigg - Erik Siemers

art:Småspigg (Pungitius pungitius)
vikt:
längd:
fångstplats:Klare Mosse
metod:Kikfiske
bete:Maggot
fångstdatum:2022-07-13
uppdaterad:2022-07-14 11:46:57