Kolja - Kelvin Hylen

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:
fångstplats:Jordfall
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2022-06-15
uppdaterad:2022-06-15 21:01:05