Rötsimpa - Emma Maripuu

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:
längd:
fångstplats:Elleösefjorden
metod:Mete
bete:Sill
fångstdatum:
uppdaterad: