Skärsnultra - Kjell Svensson

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:160
längd:21
fångstplats:Gullmarsfjorden, Smörkullen
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2012-08-19
uppdaterad:2014-05-28 21:32:54