Pirål - Ben Agelii

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Bottenmete
bete:Makrill
fångstdatum:2021-02-06
uppdaterad:2022-02-22 18:18:33