foto: Jonatan Andersson

Kolja - Emanuel Nordin

art:Kolja (Melanogrammus aeglefinus)
vikt:
längd:13
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Borstmask
fångstdatum:2021-10-15
uppdaterad:2021-10-15 20:21:41