Rötsimpa - Kjell Svensson

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:480
längd:
fångstplats:Måseskär
metod:Havsmete
bete:Räka
fångstdatum:2008-05-22
uppdaterad:2014-05-28 21:29:42