Rötsimpa - Pär Edward Lindqwist

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:500
längd:
fångstplats:Laxvik
metod:Pilkfiske
bete:Toskpilk
fångstdatum:
uppdaterad: