Sik - Pär Edward Lindqwist

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:500
längd:
fångstplats:Skräbeån
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2013-11-30
uppdaterad: