Skärsnultra - Pär Edward Lindqwist

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:100
längd:15
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-09-18
uppdaterad: