Tobiskung - Pär Edward Lindqwist

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:23
fångstplats:Fladen
metod:Spinnfiske
bete:Häckla
fångstdatum:2008-07-07
uppdaterad: