Tobiskung - Axel Larsson

art:Tobiskung (Hyperoplus lanceolatus)
vikt:
längd:
fångstplats:Åsa
metod:Spinnfiske
bete:Microhäckla
fångstdatum:2021-09-03
uppdaterad:2021-09-04 18:21:32