Sandskädda - Axel Larsson

art:Sandskädda (Limanda limanda)
vikt:410
längd:35
fångstplats:Trubaduren
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-07-11
uppdaterad:2021-09-04 09:52:41