foto: Albin wikström

Ål - Emanuel Nordin

art:Ål (Anguilla anguilla)
vikt:
längd:57
fångstplats:Lysekil
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-08-19
uppdaterad:2021-08-20 05:30:23