Blågylta - Emanuel Nordin

art:Blågylta (Labrus mixtus)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod:Bottenmete
bete:Strandsnäcka
fångstdatum:2020-09-22
uppdaterad: