Björkna - Emanuel Nordin

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:
längd:15
fångstplats:Järlasjön
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-24
uppdaterad: