Makrill - Kjell Svensson

art:Makrill (Scomber scombrus)
vikt:1210
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Havsmete
bete:Sill
fångstdatum:2009-09-05
uppdaterad:2014-05-28 21:17:24