Elritsa - Emanuel Nordin

art:Elritsa (Phoxinus phoxinus)
vikt:
längd:4
fångstplats:Delsjön
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-05-26
uppdaterad: