Gråsej - Emanuel Nordin

art:Gråsej (Pollachius virens)
vikt:
längd:12
fångstplats:Lysekil
metod:Spinnfiske
bete:Skeddrag
fångstdatum:2020-09-12
uppdaterad: