foto: Erik Siemers

Guldfisk - Emanuel Nordin

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:
längd:13
fångstplats:Lysekil
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-05
uppdaterad: