Hornsimpa - Emanuel Nordin

art:Hornsimpa (Triglopsis quadricornis)
vikt:
längd:17
fångstplats:Klubbholmen
metod:Bottenmete
bete:Maggot
fångstdatum:2021-03-14
uppdaterad: