Id - Emanuel Nordin

art:Id (Leuciscus idus)
vikt:1012
längd:
fångstplats:Skärsjön
metod:Spinnfiske
bete:Meps
fångstdatum:2021-07-15
uppdaterad: