Regnbåge - Emanuel Nordin

art:Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
vikt:520
längd:
fångstplats:Sandasjön
metod:Spinnfiske
bete:Meps
fångstdatum:
uppdaterad: