Sarv - Emanuel Nordin

art:Sarv (Rutilus aula)
vikt:750
längd:
fångstplats:Rådmansö
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:2021-06-22
uppdaterad: