Klorocka - Martin Ödmar

art:Klorocka (Amblyraja radiata)
vikt:710
längd:44
fångstplats:Koster
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-08-05
uppdaterad:2021-08-05 22:48:22