Groplöja - Iris Sundgren

art:Groplöja (Leucaspius delineatus)
vikt:
längd:9
fångstplats:Lilla Edet
metod:Kikfiske
bete:Mask
fångstdatum:2021-07-19
uppdaterad:2021-07-20 12:22:11