foto: Jim Larsson

Ruda - Jim Larsson

art:Ruda (Carassius carassius)
vikt:60
längd:14
fångstplats:Klare Mosse
metod:Flötmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-07-09
uppdaterad:2021-07-10 09:53:14