foto: En förbipasserande

Karp - Axel Larsson

art:Karp (Cyprinus carpio)
vikt:3200
längd:52
fångstplats:Alingsås
metod:Frilina
bete:Bröd
fångstdatum:2021-06-28
uppdaterad:2021-06-28 20:16:30