Vitling - Lucas Ödmar

art:Vitling (Merlangius merlangus)
vikt:220
längd:
fångstplats:Fladen
metod:Upphängare
bete:
fångstdatum:
uppdaterad: