Skärsnultra - Lucas Ödmar

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Snäcka
fångstdatum:
uppdaterad: