Rötsimpa - Lucas Ödmar

art:Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius)
vikt:150
längd:
fångstplats:Onsala
metod:Mete
bete:Snäcka
fångstdatum:
uppdaterad: