Björkna - Lucas Ödmar

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:160
längd:
fångstplats:Lidan
metod:Mete
bete:Mask
fångstdatum:
uppdaterad: