Stäm - Daniel Ståhl

art:Stäm (Leuciscus leuciscus)
vikt:
längd:25
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2021-04-17
uppdaterad:2021-04-17 21:13:08