Sik - Axel Larsson

art:Sik (Coregonus lavaretus)
vikt:530
längd:42
fångstplats:Lundbyhamnen
metod:Pimpel
bete:Maggot
fångstdatum:2021-02-16
uppdaterad:2021-02-16 15:10:07