foto: Axel Larsson

Pirål - Linus Wetterström

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:58
längd:31
fångstplats:Gullmarsfjorden
metod:Ismete
bete:Räka
fångstdatum:2021-02-13
uppdaterad:2021-02-13 21:55:26