Pirål - Axel Larsson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:30
längd:21
fångstplats:Gullmarsfjorden, Skredsvik
metod:Ismete
bete:Skarpsill
fångstdatum:2021-02-06
uppdaterad:2021-02-07 21:15:01