foto: Hans Lindqwist

Pirål - Simon Johannesson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:
längd:
fångstplats:Skredsvik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-02-06
uppdaterad:2021-02-07 12:31:05