foto: Jim Larsson

Pirål - Jim Larsson

art:Pirål (Myxine glutinosa)
vikt:34
längd:29
fångstplats:Skredsvik
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2021-02-06
uppdaterad:2021-02-07 08:25:23