Björkna - Iris Sundgren

art:Björkna (Blicca bjoerkna)
vikt:420
längd:30
fångstplats:Lidan
metod:Bottenmete
bete:Mask
fångstdatum:2020-12-21
uppdaterad:2021-01-05 11:08:23