Guldfisk - Mats Svensson

art:Guldfisk (Carassius auratus)
vikt:800
längd:34
fångstplats:Näckrosdammen
metod:Mete
bete:Majs
fångstdatum:2020-06-28
uppdaterad:2020-11-02 15:24:11