Pigghaj - Mats Svensson

art:Pigghaj (Squalus acanthias)
vikt:
längd:
fångstplats:Lilla Middelgrund
metod:Mete
bete:Makrill
fångstdatum:2020-08-28
uppdaterad:2020-11-02 15:24:07