Femtömmad skärlånga - Mats Svensson

art:Femtömmad skärlånga (Ciliata mustela)
vikt:
längd:
fångstplats:Lysekil
metod: Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2020-11-13
uppdaterad:2020-11-02 15:20:47