foto: Axel Larsson

Skärsnultra - Linus Wetterström

art:Skärsnultra (Symphodus melops)
vikt:15
längd:11
fångstplats:Styrsö
metod:Bottenmete
bete:Räka
fångstdatum:2019-07-18
uppdaterad: